Wat doen we? Een overzicht van de projecten


 • Scholen
 • Sociale Centra 
 • Gemeenschappelijke moestuinen
 • Weeshuis Mamu Angélique

Onze doelgroep

De bevolking is erg arm en vooral vrouwen en kinderen hebben het ontzettend zwaar te verduren. Onze projecten zijn dus in eerste instantie op hen gericht. Bouw en renovatie van scholen

De vrienden van Tshilomba hebben al 11 lagere scholen gebouwd en enkele bestaande lagere en middelbare scholen gerenoveerd. 
In één van de scholen richtten we in 2016 zelfs een computerlokaal in.
Onze toekomstplannen 
Met de steun van de provincie West-Vlaanderen en het Brugs Fonds voorzien we in de loop van 2018 t.e.m. 2020:
 • ​​ een middelbare school van zonne-energie te voorzien
 •  3 schooltjes met telkens 4 klassen te bouwen
 •  12 schooltjes te renoveren
 •  banken aan alle scholen te verschaffen
 •  een afdeling elektriciteit in een middelbare school in te richtenSociale centra 

In 3 sociale centra in de omgeving van Tshilomba kunnen jonge meisjes terecht die door omstandigheden vroegtijdig met school zijn gestopt of die nooit de kans kregen om naar school te gaan. Via een alfabetiseringsproject en ontwikkeling van allerlei vaardigheden wordt geprobeerd hun toekomstkansen te vergroten. 

Onze toekomstplannen 

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen en het Brugs Fonds voorzien we in de loop van 2018 t.e.m. 2020 de werking van de sociale centra uit te breiden, materiaal zoals schrijfgerei, boeken en naaimachines aan te kopen.  Gemeenschappelijke moestuinen  

De oudste zoon van een Brugs gezin, Johan Six, professor in duurzame landbouwsystemen aan ETH Zürich, startte in 2012 een moestuinproject met vrouwen in Tshilomba en omgeving, zodat zij hun gezinnen van een evenwichtiger voeding kunnen voorzien. Onze toekomstplannen 
We voorzien om:
 • in de bestaande moestuinen opnieuw irrigatiekanalen aan te leggen
 • koeien voor de bestaande moestuinen aan te kopen
 • een herbebossingsproject te starten, gekoppeld aan een moestuin
 • een kweekprogramma voor kleinvee op te zetten 
 • koeien te integreren in de moestuinen voor veldwerk en bemestingWeeshuis Mamu Angélique 

image-128724-6a4b97d3de994b6ebe42c1707abcd81e.w640.jpg

In het weeshuis van Mamu Angélique verblijven 72 weeskinderen of kinderen die van hekserij worden beschuldigd. In eerste instantie wordt er in de besisbehoeften van de kinderen voorzien: eten, drinken, kledij, slaapgelegenheid en scholing. 

De jongeren mogen er blijven tot ze hun studies afgerond hebben en op eigen benen staan (sommigen volgen zelfs universitaire studies!)
De infrastructuur van het weeshuis is nog voor verbetering vatbaar. Met de hulp van het Bisdom Brugge werd een nieuw sanitair complex gebouwd, wat de hygienische leefomstandigheden van de kinderen ten goede komt. 

Onze toekomstplannen 
HIV en aids zijn nog steeds een probleem in Congo. Logisch dus dat het weeshuis hiermee ook te kampen heeft. We voorzien meer aandacht aan preventie en opsporing te besteden. 

Aangzien er momenteel een choleraprobleem in de streek van Mbuji-Mayi is, vormt zuiver water een van de grootste uitdagingen voor de werking van het weeshuis. We willen een steentje bijdragen tot de oplossing van dit probleem.